Milieu en duurzaamheid

Verkeer zal er altijd zijn, helaas met alle negatieve gevolgen op het milieu van dien. Wél kunnen we er samen voor zorgen dat het verkeer schoner, veiliger en milieuvriendelijker wordt – niet voor vandaag, maar voor de toekomst.

Hooikammer zet zich hier op dagelijkse basis voor in en heeft als kerndoel om met slimme oplossingen voorloper te zijn op het gebied van duurzaamheid binnen de mobiliteitsbranche. Hieronder lichten we enkele van onze duurzaamheidsoplossingen en -initiatieven toe.

 • Biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen
  Wij werken op dagelijkse basis met schoonmaakmiddelen. Zeker wanneer er sprake is van calamiteiten op en rondom de weg, denk bijvoorbeeld aan olie- of verfvlekken op de weg, zijn schoonmaakproducten onmisbaar. Om het milieu zo min mogelijk te belasten, kiezen we ervoor om met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen te werken. Deze schoonmaakmiddelen worden afgebroken tot natuurlijke elementen waardoor ze geen schade aan het milieu aanrichten.

 • Euro 6
  Euro 6 is de wet- en regelgeving van de Europese Unie waarin de maximale uitstoot van voertuigen vastgelegd is. Binnen de regels van Euro 6 moeten dieselauto’s of -vrachtauto’s minstens net zo schoon worden als benzineauto’s. Daarnaast is er een maximum aan uitstoot vastgesteld. De voertuigen van Hooikammer voldoen aan deze eisen.

 • Laadpalen Steenwijk
  Eén van de duurzaamheidsinitiatieven van Hooikammer vinden we terug in Steenwijk. Hier is een ‘hub’ gebouwd waar elektrische auto’s kunnen opladen aan laadpalen. Het bijzondere aan deze locatie is dat de energie opgewekt wordt door 400 zonnepanelen en daarmee volledig energieneutraal is.

 • Rij- en verkeerstrainingen
  Wij geven met regelmaat rij- en verkeerstrainingen aan ons personeel. Niet omdat we geen vertrouwen hebben in onze collega’s op de weg, maar omdat we geloven dat duurzaamheid in het verkeer ook gepaard gaat met kennis. Door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het verkeer – en deze ook toe weten te passen – maken wij ook onderweg het verschil.

 • Salvagecontainer
  Om brand in een elektrische auto te blussen is veel water nodig, wel zo’n 10.000 liter! Dit komt voornamelijk doordat het accupakket in een elektrische auto lastig te blussen is. Bij Hooikammer bedachten we hier iets slims op: de salvagecontainer. Het is een open container waar de auto ingeladen wordt en die vervolgens gevuld wordt met water. Op deze wijze kan de elektrische auto veilig afgevoerd worden, zonder de verspilling van onnodig water – slim en efficiënt.