Presham: Platform Renewable Energy Storage Hub Autonomous Mobility
  • 2845

Presham: Platform Renewable Energy Storage Hub Autonomous Mobility

Presham, naar een idee van Hooikammer, is een consortium van bedrijven, welke vertrouwen hebben in nieuwe technieken om een schonere en duurzamere wereld vorm te geven. Hierbij hebben we onze kennis gebundeld in een consortium, om de complexe opgave betreft een vergaande integratie van gebouwde omgeving, energie opwekking / opslag en mobiliteit vorm te geven. Momenteel sluiten de aangesloten bedrijven alliantie overeenkomsten af. Meer informatie over Presham vindt u hier.

Het CO2-arm maken van productie elektriciteit en het aanpassen van het elektriciteitssysteem. Centrales draaien nu afgestemd op de maximale vraag. Als we de stroom in een hub kunnen bufferen kunnen centrales hun productie reduceren en kan duurzame energie constanter worden gemaakt. De hub beschikt over eens slimme meet- en regelfunctie, waardoor productie, transport en consumptie van elektriciteit continu wordt geobserveerd, geregeld en gecoördineerd. Hierdoor kan het efficiënter omgaan met onvoorspelbaarheid van het elektriciteitsaanbod. Door het plaatsen van verschillende ‘hubs’ kan er een beginpunt gemaakt worden van een landelijk netwerk van mega accu’s, dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de transitie naar meer duurzame energie.

© Copyright 2018 | Hooikammer Automotive