Parkeerdek als mega accu voor 21.000 huishoudens
  • 15 februari 2018
  • 903

Parkeerdek als mega accu voor 21.000 huishoudens

Drieduizend nieuwe elektrische auto’s op een parkeerdek die samen dienst doen als een ‘mega accu’ voor 21.000 huishoudens, terwijl ze staan te wachten op transport naar hun koper. Dat revolutionaire idee heeft directeur Jan Berend Hooikammer gisteravond uit de doeken gedaan aan de gemeenteraad van Staphorst.

De ‘mega accu’ kan niet alleen voor ruim twintigduizend huishoudens de elektriciteit verzorgen, voldoende om een gemeente zoals pakweg Zutphen of Harderwijk van stroom te voorzien, maar ook worden gebruikt om het energienetwerk stabiel te houden. Bovendien kunnen de windmolens in de nabije omgeving efficiënter worden gebruikt, als het plan werkelijkheid wordt. Nu staan ze volgens Hooikammer regelmatig stil omdat anders het stroomnet teveel wordt belast. De mega accu kan de stroom via laad-ontlaadpalen tijdelijk opslaan in de auto-accu’s en op een geschikt moment naar het net laten vloeien.

Hooikammer wil een verhuizing naar en uitbreiding van zijn autotransportbedrijf op een perceel aan de Uithofsweg in Rouveen aangrijpen om ook te beginnen aan opwekking en opslag van duurzame energie. Boven de parkeerplaats die nodig is voor de tijdelijke stalling van nieuwe auto’s komt een veld van 22.500 zonnepanelen. Die voeden in hoofdzaak de autoaccu’s, die gezamenlijk een vermogen hebben van 73,5 Megawatt.

De mega accu kan niet alleen huishoudens bedienen, ook de NS is geïnteresseerd omdat op deze manier een nabij gelegen trafostation kan worden voorzien van groene stroom en dat past in de duurzaamheidsambities van de spoorwegen. Volgens Hooikammer zijn hierover al meerdere gesprekken gevoerd met de spoorwegdirectie.

Eerste indruk

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst staat positief tegenover het plan, lees meer>>

bron: De Stentor

© Copyright 2018 | Hooikammer Automotive